4dBarn Ventilated® – förbättrad utformning av ventilation i kalvstallet

4dBarn® integrerar ett övertrycks-ventilationssystem för alla kalvstall.

Ventilationtjänsten hjälper till att designa och förbättra nya eller gamla kalvstallars ventilation. Att föda upp kalvar är alltid utmanande, vilket det inte behöver vara. Det viktigaste är att hålla kalvarna friska från början och inte enbart minimera antalet döda eller sjuka kalvar. Förebyggande av sjukdomar är mer ekonomiskt försvarbart än att behandla sjuka djur. Och glöm inte människorna. Luftkvaliteten inomhus är även viktig även för de anställdas komfort och hälsa.

  • Förbättra kalvstallets ventilation
  • Komplettering av ventilationssystem med övertryck designad för ditt kalvstall
  • Övertrycksventilation med luftrör är utvecklat på University of Wisconsin
  • Resultatet av beräkning med övertrycksventilation ger en optimerad kalv-komfort