Studera ditt stall utifrån kornas perspektiv och lär dig från korna!

Vet du vad som verkligen händer i ditt stall? Har du problem med ko-trafiken? Funderar du på att bygga ut för fler kor? Har du tillräckligt med arbetskraft? Maximerar du din befintliga arbetskraft?

4dBarn® AB ger dig ett nytt perspektiv på stalldesign genom att få befintliga stallar mer effektiva.  Effektivisera arbetskraften. Ta fram och använd en arbetsplanering. Optimera kalvstallets lösningar!

4dBarn Boosted® – öka produktionen och arbetseffektiviteten i ditt befintliga stall
4dBarn Designed® – ny typ av design för robotstall samt vägledning
4dBarn Ventilated® – utformning och förbättring av ventilationen för kalvstall