Våra experter

Jouni Pitkäranta, Arkitekt (Helsingfors Tekniska Universitet) 2006

Jouni Pitkäranta utexaminerades år 2006 från Tekniska Universitetet i Helsingfors. Redan innan examen startade han och drev sin egen stallplanerings- och arkitektfirma Cowhomes. Jouni Pitkäranta föddes och växte upp på en mjölkgård och han designade sitt första kostall, som även byggdes, vid 15 års ålder år 1987.

Jouni Pitkäranta är specialiserad inom mjölkproduktion, kviguppfödning och kalvstallar, med särskilt fokus på stallar för robotmjölkning. Jouni Pitkäranta har planerat och ritat omkring 700 mjölkkostallar mestadels i Finland men även i Sverige, Estland, Ryssland, Litauen, Holland och Tyskland.

Han har utbildats på Universitetet i Wisconsin (USA) 2013 om kalvstallars ventilation. Licenserad rådgivare inom övertrycksventilation till kalvstallar.

 Virpi Kurkela, Doktor Vet.med

Virpi Kurkela examinerades 1999 från Veterinärmedicinska fakulteteten på Helsingfors Universitet. Sedan dess har hon arbetat som praktiserande veterinär mestadels inom stordjurspraktik och som djurhälsoveterinär. Hon började sitt nuvarande arbete som djurhälsoveterinär 2011 inom en rådgivningsorganisation, ProAgria Oulu.

Virpis huvudsakliga ansvarsområden är förebyggande djurhälsoarbete på större besättningar och utveckling av ProAgrias rådgivningsverktyg. En viktig del av hennes arbete är utbildning av lantbrukare, rådgivare och veterinärer kring nötkreaturens hälsa och välfärd. Hon utför också specialiserad rådgivning för robotgårdar och är medlem i ProAgrias Herd Navigators rådgivningsgrupp. 2013 genomgick hon en specialutbildning från Universitetet i Wisconsin (USA) om kalvstallar och kalvstallars ventilation och är licensierad rådgivare inom övertrycksventilation för kalvstallar.

Virpis professionella intresse fokuseras på hälsa och välfärd för mjölkkor i robotmjölknings-system och systematiskt arbete kring förebyggande djurhälsovård i mjölkbesättningar. Hon har en mängd utbildningar efter examen och bred erfarenhet inom juverhälsovård och hur kostallets miljö och utformning påverkar djurhälsa och produktion för mjölkkor, kvigor och kalvar.

 Marjo Posio, Magisterexamen (Lantbruk), foder- och nutrition (Helsingfors Universitet)

Har vuxit upp på en mjölkgård
- 2009–2011 Förman för kalvstall med 850 köttraskalvar i Kuivaniemi, Finland
- 2011–2013 Projektledare för Mjölk Management – utvecklingsprojekt, ProAgria Oulu
- 2013–Rådgivare för mjölkgårdar (specialisering inom uppföljning av utfodring och produktion, SOP – arbetsrutiner på mjölkgården, juverhälsa och fruktsamhetsuppföljning), ProAgria Oulu

Marjo ett nära samarbete med, och gör foderberäkningar till, en av Finlands högst avkastande ekologiska mjölkbesättningar.

Har tillsammans med Jouni Pitkäranta utvecklat och arbetat med ett internationellt robotstallprojekt vars syfte är att utvärdera flera parametrars effektivitet i ett stort antal gårdar i Finland, Sverige, Danmark, Holland och USA.

Marjo har utbildats vid Universitetet i Wisconsin (USA) om kalvstallar och ventilation för kalvstallar 2013. Licensierad rådgivare inom övertrycksventilation för kalvstall.

 


 

Kontakta oss

Jouni Pitkäranta
+358 400 166 058

Virpi Huotari
+358 400 786 933

info@4dbarn.com