4dBarn Boosted® – förbättra processerna och arbetseffektiviteten i robotstallet

Uppföljning av arbetstid kombineras med andra mätvärden och speciella observationer. 4dBarn® AB´s analys grundas på en uppdaterad internationell databas.

Avlägsna hinder: det finns ett klart samband mellan kornas liggtid och deras mjölkproduktion. En timme mer i liggbåset per dag ger en liter mera mjölk.

Arbetstidsbesparingar – en studie jämförde produktiviteten gård mot gård för att hitta och minimera spilltid. Till exempel; i ett två-robotstall varierar arbetstiden mellan 4 och 13 timmar per dag. Om vi kan minska spilltiden med 1 timme för dagsrutinerna, kan vi spara 365 timmar på ett år. Och tid är pengar!