Förbättrad effektivitet i robotstallet

Robotmjölkning väljs ofta för att spara arbete och arbetstid. Vet du hur effektivt arbetstiden används i ditt stall? Hur effektivt arbetar du och dina anställda idag? Använder dina kor sin tid effektivt? Ger din anläggning korna möjlighet till maximal produktion?

Oavsett befintliga eller nya stallar, så vill 4dBarn® AB öka arbetseffektiviteten och få bort flaskhalsar genom att optimera användningen av management, arbetskraft och kornas produktionstid.  

4dBarn® AB samarbetar med experter från hela världen för planering och utnyttjande av robotstallar genom optimal planlösning, ko-trafik och grindsystem.

4dBarn® AB erbjuder en unik driftsmanual för dagligt arbete i stallet som är förankrad i gårdens produktion. Konstruktion och förbättring av kalvstallets ventilation är ett viktigt kännetecken för tjänster från 4dBarn® AB.  

Begränsande faktorer för produktionen på robotgårdar.

Vet du vilka faktorer som begränsar dina kors avkastning?