Förbättra robotstallets resultat och arbetseffektivitet.

Ny typ av planering och vägledning i kostallar med robotmjölkning.

Förbättrad utformning av ventilation i kalvstallet.