Lisää tehokkuutta robottinavettaan

Robottilypsy valitaan usein työajan säästämiseksi. Tiedätkö miten tehokasta työaika on navetassasi? Miten tehokkaasti sinä ja työntekijäsi käytätte työaikaa juuri nyt? Käyttävätkö lehmäsi aikaansa tuottavasti? Mahdollistavatko ja maksimoivatko navettasi olosuhteet karjan tuottavan ajan?

4dBarn® Oy haluaa tehostaa jo toimivien ja suunnitteilla olevien robottinavetoiden työajan käyttöä – lisätä tuottavaa työtä ja poistaa esteitä.

Kun suunnitteluun osallistuvat alusta lähtien yrittäjät ja asiantuntijaverkosto sekä hyödynnetään hyvät käytännöt maailmalta, saadaan uuteen robottinavettaan toimiva pohja- ja porttiratkaisu. Yrittäjän työtä tukevat muun muassa navetan käyttöohjeet ja päivän lukujärjestys.

Vasikkalan ilmanvaihdon suunnittelu ja parantaminen ovat myös 4dBarn® Oy:n keskeisiä palveluja.

4dBarn® tarjoaa kertaluonteisia palveluja, joiden jälkeen kehittämistoimia jatkavat ProAgrian paikalliset asiantuntijat ja verkostot. Yritys tähtää myös yhteistyöhön kansainvälisissä verkostoissa.

4dBarn® Oy:n ovat perustaneet ProAgria Oulu ja Arkkitehtitoimisto Jouni Pitkäranta Oy.