Parsinavetta robottipihatoksi?

« Takaisin listaan

31
Elokuu

Kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin runsas 20 vuotta sitten, oli maidontuotannon tulevaisuudenkuvissa paljon epävarmuutta. Tilat olivat itsekin hiukan epävarmoja, mutta aika pian liittymisen jälkeen investointiaalto alkoi, investointitukien avittamana. Monista pienistä parsinavetoista laajennettiin pihattoja, useimmiten lypsyasema ja poikimatilat sijoittaen vanhaan navettaan ja rakentamalla uusi eläinhalli lypsylehmille ja nuorikarjalle. Nämä navetat olivat monesti ”talousihmeitä”, omalla työllä ja puutavaralla, sekä myös vanhoja tiloja hyödyntämällä parsipaikkakustannus saatiin silloisena markka-aikana hyvin edulliseksi. Monet näistä tiloista ovat sen jälkeen rakentaneet uuden navetan ja laajennukset ovat voineet olla hyvinkin isoja. Kun vanhan navetan laajennusinvestointi oli maltillinen ja tuotanto saatiin pyörimään, niin se mahdollisti myöhemmät isommat investoinnit.

Näen tässä ajassa paljon yhtäläisyyksiä tuon 20 vuoden takaiseen tilanteeseen. Meillä on Suomessa todella iso määrä tiloja, joilla on parsinavetta ja se 20-40 lehmää, peltopinta-ala ei mahdollista yhtä robottia enempää. Tilat raapivat jo lähtökuopissaan ja intoa olisi laajentaa, vähentäen omaa työtä ja parantaen lehmien olosuhteita, mutta rahoitushanat eivät tunnu aukeavan esittelemällä pankinjohtajalle miljoonan euron uudisnavettahanketta.

Voisiko siis noista EU-alkuajan navetoista ottaa oppia tähän päivään? Moni asia navettarakentamisessa on mennyt eteenpäin, valtavasti on tullut uutta tutkittua tietoa ja paljon virheitäkin tehtiin, joista tietenkin pitää oppia. Mutta entäpä jos se oppi näistä navetoista olisikin se, että hyödynnetään vanhaa parsinavettaa esimerkiksi poikiville, eroteltaville ja kenties umpilehmille muokkaamalla navettaan edullista kestokuiviketilaa. Lypsäville rakennetaan uusi pihatto-osasto, nykymitoituksella ja toiminnallisuudella. Hyödynnetään lisäksi olemassa olevia kalliita neliöitä eli sosiaalitiloja ja maitohuonetta ja saadaan uudisrakentamisen neliömäärä pienemmäksi ja myös rakennettavat neliöt edullisemmaksi. Verrattuna uudisrakennukseen kustannustaso voidaan saada alemmaksi, noin 60-70 % uuden hinnasta ja esimerkiksi käytetyllä robotilla vielä enemmän.

Parsinavetta muuttuu 2-riviseksi pihatoksi, ruokintakouru tulee puretun seinän ulkopuolelle katon lippaa jatkamalla.

Mikäli laajennettavuutta ei ajatella yhtä robottia enempää, myös uudisosan rakenteet voivat olla edullisemmat. Jos isompi laajennus kuitenkin myöhemmässä vaiheessa mahdollistuu, tämä yhden robotin pihatto voidaan hyödyntää edelleen umpilehmillä ja se on helppo myös muuttaa hiehotiloiksi, eli investointi ei mene missään tilanteessa hukkaan.

Kun korjataan vanhaan ja budjetti on rajallinen, on entistä tärkeämpää suunnitella navetta huolellisesti, että kompromissit tehdään oikeisiin paikkoihin. Peruskorjauksen kautta voidaan silti saada varsin toimivia yhden robotin yksiköitä.  Eli seuraavan kerran kun kävelet parsinavettaasi, katsopa sitä ihan uusilla silmillä. 4dBarnin tarjoama Invest-palvelu tuo ammattilaisen silmät katsomaan nykyisen navetan hyödyntämistä, joten ole yhteydessä!

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 25.5.2021 Parsinavetasta robottipihatto - webinaariin

4dBarnin  asiantuntija ja arkkitehti Jouni Pitkäranta bloggaa