Vipuvoimaa EU:lta: 4DNAVETTA - Digityökalu

28.06.2019

4dBarn Oy:n kansainvälisen kasvun edellytyksenä on osaamisen jakaminen uusille työntekijöille tai yhteistyökumppaneille sekä työprosessien sujuvoittaminen digitalisaation avulla. Asiakkaat ovat antaneet palautteita ja kehittämistoiveita 3D- ympäristöstä. Hankkeen toimenpiteenä on rakentaa sovellus, jonka avulla 4dBarn pystyy tehostamaan ja skaalaamaan työtänsä sekä toimittamaan asiakkaille digitaaliset suunnitelmat.

4DBARN- Digitool

4dBarn Ltd´s goal is to be a global independent company in the functional design of the barns with an automated milking system. A requirement of 4dBarn Ltd´s international growth is using digitalisation to spread knowhow to new employees and partners as well as streamlining working processes. Clients
have given feedback wishing 3D-environment. The action plan of the project is to build an application, that helps 4dBarn to boost and scale its services and to provide digital plans to clients about their barn.

Hankefaktat

Hankkeen toteuttaja
4dBarn Oy

Toiminta- aika
29.05.2019 - 31.01.2020

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Myönnetty rahoitus
48 652 euroa