Asiantuntijamme

 Jouni Pitkäranta, arkkitehti

Jouni Pitkäranta valmistui arkkitehdiksi Helsingin Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2006. Jo ennemmin hänellä on ollut oma navettasuunnittelutoimisto Cowhomes. Jouni Pitkäranta on syntynyt ja elänyt lapsuutensa lypsykarjatilalla, ja suunnitteli ensimmäisen toteutetun navettasuunnitelmansa 15 vuoden ikäisenä vuonna 1987.

Jouni Pitkäranta on yksinomaan erikoistunut lypsykarja-, nuorkarja- ja vasikkalarakennusten suunnitteluun, erityisenä osaamisalueena robottinavettojen suunnittelu. Hän on suunnitellut tähän mennessä noin 700 navettaa pääosin Suomeen, ja lisäksi myös Ruotsiin, Viroon, Venäjälle, Liettuaan, Hollantiin ja Saksaan.

Jouni Pitkäranta on saanut vasikkalan ylipaine-ilmanvaihtokanavan mitoituskoulutuksen Wisconsinin Yliopistossa vuonna 2013.

Virpi Kurkela, eläinlääketieteen lisensiaatti

Virpi Kurkela valmistui Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1999. Tämän jälkeen hän on työskennellyt praktisoivana eläinlääkärinä ja terveydenhuoltoeläinlääkärinä. Vuosina 2011–2017 hän toimi ProAgria Oulun terveydenhuoltoeläinlääkärinä.

Virpi Kurkela on kehittänyt isojen maitotilojen toimintaa ja neuvontaa Maitomanagement 2020 -projektissa, tehnyt terveydenhuoltotyötä nautatiloilla sekä luennoinut eläinten terveydestä ja hyvinvoinnista maidontuottajille, neuvojille ja eläinlääkäreille.

Vuonna 2013 hän sai Wisconsin yliopiston koulutuksen vasikkatilojen ylipainekanava-ilmanvaihdon mitoitukseen.

Virpin ammatillisen mielenkiinnon kohteena on erityisesti lypsylehmien hyvinvointi ja terveys robottipihatoissa sekä terveydenhuolto. Lisäksi hän on jatkokouluttautunut erityisesti utareterveyteen liittyvään managementtiin sekä navettaolosuhteiden vaikutukseen lypsylehmien terveyteen ja tuotokseen

​​Marjo Posio, MMM

Marjo Posio on varttunut maitotilalla ja valmistunut kotieläinagronomiksi (ruokinta) Helsingin yliopistosta.

- 2009–2011 vastaava tilanhoitaja 850-paikkaisella lihanautojen välikasvattamolla Kuivaniemellä.

- 2011–2013 Maitomanagement 2020 -kehittämisprojektin projektipäällikkö, ProAgria Oulu

- 2013 – maitotila-asiantuntija (erikoisosaamisena ruokinta ja tuotannon tehostaminen, SOP-työohjeet sekä utareterveyden ja hedelmällisyyden hallinta), ProAgria Oulu

Kehittänyt ja työstänyt yhdessä Jouni Pitkärannan kanssa kansainvälisen robottinavettatutkimuksen, jossa selvitettiin erityisesti tilojen työtehokkuutta. Tutkimuksessa on ollut mukana yli 50 tilaa muun muassa Suomesta, Tanskasta, Hollannista ja Yhdysvalloista.

Lisäkouluttautunut Wisconsinin (USA) yliopiston kautta vasikoiden hoitoon ja vasikkaloiden ilmanvaihtoon vuonna 2013. Lisensoitu vasikkalan ylipainekanavailmanvaihdon asiantuntija.

Virpi Huotari, MMM

Virpi Huotari on koulutukseltaan kotieläinagronomi. Liiketoiminnan ja palvelujen kehittäminen sekä markkinointi ovat hänen vahvoja osaamisalueitaan.

Virpi toimi 2004–2017 palvelupäällikkönä ProAgria Oulussa. Vastuualueina oli huolehtia sopivat neuvontapalvelut maitotiloille, johtaa asiantuntijatiimejä, esimiestehtävät 10–45 henkilölle, suunnitella ja johtaa markkinointia, kehittää uusia palveluja ja vahvistaa asiantuntijoiden osaamista.

4D – neljäs D tarkoittaa ihmistä – johtajaa tai työntekijää. Virpin erikoisosaamista on ihmisten johtaminen ja coaching Leanin periaatteiden mukaisesti.