7 vinkkiä toimivan kestokuivikealueen suunnitteluun

« Takaisin listaan

13
Maaliskuu

4dBarnin kestokuiviketutkimuksen yksi osa-alue oli kestokuivikepohjan käytännöllisyys ja toimivuus. Navetta itsessään on monimutkainen kokonaisuus kaikkine tärkeine yksityiskohtineen, josta kestokuivikealue on pieni osa kokonaisuutta. Silti senkin suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa, jotta vältetään työtä lisäävät tai epäkäytännölliset ratkaisut. Tässä koottuna meidän huomioitamme sekä tilojen käytännön kokemuksia, joihin kannattaa kestokuivikealuetta suunnitellessa kiinnittää huomiota. Näitä voi pohtia myös oman valmiin kuivikealueen näkökulmasta; löydätkö pointteja, joita muuttamalla voidaan viilata kestokuivikealueesta käytännöllisempi ja työtehokkaampi?

 

Sujuvat reitit kestokuivikkeen tyhjennykseen

 

  1. Kulkureitit: Suunnittele sekä eläinten että koneiden kulkureitit sujuviksi. Selkeät ja helposti valmisteltavat reitit nopeuttavat eläinten siirtoa. Mieti kuivitusta tai tyhjennystä valmistelevat työt; mihin eläimet siirretään tyhjennyksen tai kuivituksen ajaksi, mitä portteja täytyy kääntää, täytyykö koneen tieltä siirtää jotakin pois, miten ja missä kuivikkeet varastoidaan, jotta ne saadaan kätevästi kuivikealueelle, mihin likainen kuivike tyhjennetään. Tyhjennys kestää kauemmin, jos isomman alan joutuu hoitamaan pelkällä pienkuormaajalla, tai jos valmisteluissa menee aikaa. Reittien on tärkeää olla riittävän isoja traktorille tai kurottajalle, jotta työnteko on sujuvaa.

 

Liukas lattia ohuen kuivikekerroksen alla

 

  1. Kuivikealueen syvyys: Alle 15 cm olki tai turvekerros on liukas lehmille, kun sorkat eivät pidä liukkaalla betonilla kuivikkeen alla. Hiekka- tai hakekerros alimmaisena kerroksena vähentää liukkautta ja antaa sorkille pitävämmän alustan nousta ylös tai mennä makuulle. Lähtökohtaisesti kuivikealue kannattaa suunnitella reippaasti syvemmäksi.

 

Kuivike likaantuu nopeimmin ruokintapöydän vierestä, jos lantakäytävää ei ole

 

  1. Lantakäytävän puhdistus: On monia tapoja puhdistaa lantakäytävä (lantakola, lantarobotti, raappa, ei puhdistusta, satunnainen huuhtelu), mutta raappojen kanssa on syytä olla varovainen. Automaattisesti kulkeutuva raappa voi viedä vastasyntyneen ja kuivikealueelta harhautuneen vasikan mennessään. Siksi joillain tiloilla raappoja käytetään vain valvotusti. Kahdella haastattelutilalla ei ollut erillistä lantakäytävää ruokintapöydän yhteydessä, jolloin kuivike likaantui nopeimmin ruokintapöydän edustalta. Tiheämpi tyhjennysväli ruokintapöydän edustalta voi olla tarpeen, sillä aluetta ei voi pitää riittävän puhtaana reippaammalla kuivittamisella, kun kuivikkeen paksuus nousee liikaa verrattuna ruokintapöytään.

 

Vesiallas voi kastella kuivikkeen

 

  1. Vesialtaiden sijoittelu: Kuivikealueelle tai heti niiden yhteyteen sijoitetut vesialtaat uittavat vettä kuivikkeen puolelle lehmien juodessa, tai kun altaita pestään. Kuivikkeen ylimääräisen kastumisen välttämiseksi olisi parempi, että lehmillä on pääsy juomaan vain lantakäytävän puolella.

 

Hoitonurkan (vas.) puuttuessa voidaan ylimääräisellä portilla (oik.) ohjata eläin nurkkaan.

 

  1. Käsittelynurkkaus: Käsittelypaikka myös kuivikepohjalla on tarpeellinen (esim. kalsiumin antaminen). Tiloilla, joilla käsittelynurkkaus lukittavalla etuaidalla on puuttunut, on ratkaisuna ollut ylimääräinen portti, jolla lehmä saadaan ohjattua nurkkaan.

 

Kevyet väliaidat (vas.) tai siirrettävissä oleva tolppa (oik.)

 

  1. Väliaidat: Kuivikealueelle ei kannata rakentaa kiinteitä tolppia, joita joutuu kuivittaessa tai tyhjennettäessä kiertelemään. Kevyet väliaidat on helppo kääntää kuivitettaessa ja tyhjennettäessä. Raskaampi väliaita (leveämpi kuivikealue) tarvitsee keskelle tolpan. Yhdellä tilalla tolpan alaosaan oli valettu betonilla täytetty autonrengas. Tarvittaessa aidan sai katkaistua ja portin ja tolpan käännettyä pienkuormaajalla sivuun.

 

VIC 24/7 pääsy robotille

 

  1. VIC 24/7 pääsy robotille: Fresh cow -ryhmässä vastapoikineet ovat paremmin valvovan silmän alla kuin lypsävien ryhmässä. Kun lehmät pidetään pidemmän aikaa kestokuivikkeella, kannattaa sieltäkin suunnitella reitti robotille siten, että lehmät voivat omatoimisesti käydä lypsyllä. Rauhallisen ja väljemmän ryhmän merkitys korostuu etenkin isommissa karjoissa, joissa lehmä siirretään poikimisen jälkeen isoon, useamman robotin lypsyryhmään. Haastatelluista 3 tilalla oli VIC-lehmien 24/7 pääsy lypsylle ja he olivat siihen tyytyväisiä.

 

Kestokuivikepohja saattaa vaikuttaa etukäteen ajateltuna joidenkin mielestä työläältä. Yksityiskohdat huomioimalla saat eläinten käsittelyn sujuvaksi, sekä kuivitus- ja tyhjennysvaiheet tehokkaiksi. Hyvä ennakkotyö palkitaan hyvin toimivalla kestokuivikepohjalla!